Annuleringsvoorwaarden

Indien de gebruiker gebruik maakt van een gratis dienst van Boostz, dan wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan en kan de gebruiker de overeenkomst te allen tijde opzeggen.

Indien de gebruiker dient te betalen voor een dienst, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd. Zie ook artikel 9.10 . De gebruiker kan de overeenkomst voor een bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.

De overeenkomst als abonnement voor bepaalde tijd, wordt na 1 jaar stilzwijgend automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan te allen tijde na het eerste jaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Indien de gebruiker om welke reden dan ook niet tevreden is over de diensten van Boostz kan de gebruiker zijn betaalde bedrag teruggestort krijgen, mits de gebruiker dit per email kenbaar maakt aan info@boostz.nl binnen 3 weken na inschrijving. Boostz stelt het op prijs indien in een dergelijk geval aangegeven wordt door de gebruiker waarom hij niet tevreden is zodat Boostz haar dienst kan verbeteren.